Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/8M/19 (HOSE: CHPG2225)

CW HPG/ACBS/Call/EU/Cash/8M/19

Ngừng giao dịch

1,490

30 (+2.05%)
02/06/2023 15:00

Mở cửa1,460

Cao nhất1,530

Thấp nhất1,460

Cao nhất NY2,010

Thấp nhất NY400

KLGD397,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH18,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở21,600

Giá thực hiện17,000

Hòa vốn **21,470

S-X *4,600

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (75.314) - FPT (65.913) - VND (62.470) - MBB (62.432) - TCB (54.849)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG23161,200110 (+10.09%)3,0002,44230,621KIS15 tháng
CHPG23221,270190 (+17.59%)93,9001,43229,577VND12 tháng
CHPG23291,740230 (+15.23%)416,9002,34129,523HCM12 tháng
CHPG233188040 (+4.76%)441,9003,25030,250SSI12 tháng
CHPG233293080 (+9.41%)296,0002,79530,977SSI13 tháng
CHPG233391060 (+7.06%)29,2002,34131,322SSI14 tháng
CHPG233473040 (+5.80%)736,4001,88632,122SSI15 tháng
CHPG233762060 (+10.71%)37,9001,73529,219KIS9 tháng
CHPG23381,07080 (+8.08%)296,0001,43331,158KIS12 tháng
CHPG23393,340210 (+6.71%)3001,23033,542KIS15 tháng
CHPG23411,180160 (+15.69%)1,330,5001,43229,413VND8 tháng
CHPG234295020 (+2.15%)57,9006,88530,450VND12 tháng
CHPG24021,960110 (+5.95%)165,30052333,528ACBS12 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMWG23162,45050 (+2.08%)76,10062,00014,00062,70010 tháng
CSTB23341,380 (0.00%)400,20029,6002,60031,14010 tháng
CVIB23063,05050 (+1.67%)23,70021,3005,25321,80510 tháng
CHPG24021,960110 (+5.95%)165,30028,70052333,52812 tháng
CMBB24021,770-70 (-3.80%)90,00022,600-88326,95212 tháng
CMWG24012,24090 (+4.19%)14,90062,000-4,00074,96012 tháng
CSTB24021,410-40 (-2.76%)603,60029,600-40034,23012 tháng
CVIB24021,240-20 (-1.59%)122,10021,300-2,70026,48012 tháng
CVNM24011,35030 (+2.27%)349,80065,500-50076,80012 tháng
CVPB24011,69060 (+3.68%)460,10019,000-93923,15012 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:8 tháng
Ngày phát hành:06/10/2022
Ngày niêm yết:24/10/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:26/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:02/06/2023
Ngày đáo hạn:06/06/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:1,550
Giá thực hiện:17,000
Khối lượng Niêm yết:18,000,000
Khối lượng lưu hành:18,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.