Báo cáo mới nhất

Báo cáo cập nhật PLC - MUA

Nguồn: MAS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Nội dung tóm tắt:

9 tháng năm 2020, doanh thu và lãi ròng lần lượt đạt 3.915 tỷ và 124 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và tăng 9,3% so với cùng kỳ: 1) lợi nhuận gộp đạt 935 tỷ đồng, tăng 11% cùng kỳ nhờ biên lợi nhuận gộp đạt 17,5% so với mức 13,8% cùng kỳ nhờ chi phí nguyên liệu thấp; 2) chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 5% và 117% cùng kỳ; 3) mảng nhựa đường tăng trưởng 26% doanh thu nhưng mảng dầu mỡ nhờn, hóa chất, dịch vụ khác đều ghi nhận mức tăng trưởng âm.

Tải về 30/10/2020

Top download

Khuyến nghị khả quan dành cho GTN với giá mục tiêu 18.900 đồng/CP

Nguồn: MBS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Nội dung tóm tắt: <p class="pBody">Ch&uacute;ng t&ocirc;i khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu GTN của CTCP GTNfoods với gi&aacute; mục ti&ecirc;u 18.900 đồng/cổ phiếu tr&ecirc;n cơ sở (i) n&acirc;ng cao hiệu quả...
Tải về 08/05/2020

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
30/10/2020Chứng khoán Tuần 26-30/10/2020: Tuần giao dịch đỏ lửa
30/10/2020Nhịp đập Thị trường 30/10: Kéo trụ VIC mạnh, VN-Index bất ngờ vượt 925 điểm
30/10/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 30/10: Tạm dừng trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng
29/10/2020Thị trường chứng quyền 30/10/2020: Khối lượng và giá trị giao dịch giảm mạnh
29/10/2020Chứng khoán phái sinh 30/10/2020: Basis thu hẹp đáng kể
29/10/2020Vietstock Daily 30/10: Tiếp tục sụt giảm?
29/10/2020Nhịp đập Thị trường 29/10: Vài Large Cap kìm chỉ số chính, cổ phiếu vừa và nhỏ hồi tích cực
29/10/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 29/10: Xuất hiện lực bắt đáy
29/10/2020Ngày 29/10/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
28/10/2020Thị trường chứng quyền 29/10/2020: Sắc đỏ tràn ngập
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.