Báo cáo mới nhất

KDH – Cập nhật 2Q20 [MUA +17%] Viễn cảnh tăng trưởng lợi nhuận tích cực

Nguồn: KIS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Nội dung tóm tắt:

Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu dựa trên RNAV lên 28,200 đồng nhờ đóng góp RNAV từ 2 dự án nhà phố mới gồm Amena (Quận 9) và Clarita (Quận 2), do chúng tôi đã có thông tin triển khai dự án cụ thể hơn. Chúng tôi tin rằng các gói khuyến mại mạnh mẽ hỗ trợ người mua nhà tại các dự án Amena và Clarita sẽ phần nào xóa bỏ những khó khăn do nhu cầu bất động sản giảm tốc.

Tải về 12/08/2020

Top download

Báo cáo cập nhật HPG - MUA

Nguồn: BSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Nội dung tóm tắt: <p class="pBody">Ch&uacute;ng t&ocirc;i khuyến nghị <em><strong>MUA</strong></em> cổ phiếu HPG với gi&aacute; mục ti&ecirc;u năm 2021 l&agrave; 36,730 đồng dựa tr&ecirc;n phương ph&aacute;p định...
Tải về 29/05/2020

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
13/08/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 13/08: VN-Index vượt lên trên đường SMA 50 ngày
13/08/2020Nhịp đập Thị trường 13/08: Tiếp tục kéo lên với vắc xin made in Việt Nam
13/08/2020Ngày 13/08/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
12/08/2020Thị trường chứng quyền 13/08/2020: Khối ngoại bán ròng mạnh
12/08/2020Chứng khoán phái sinh 13/08/2020: Tốt xấu đan xen
12/08/2020Vietstock Daily 13/08: Tiếp tục quan sát
12/08/2020Nhịp đập Thị trường 12/08: Duy trì đà tăng tới cuối phiên
12/08/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 12/08: Gravestone Doji xuất hiện
11/08/2020Thị trường chứng quyền 12/08/2020: Khối lượng giao dịch giảm hơn 30%
11/08/2020Chứng khoán phái sinh 12/08/2020: Tiếp tục giằng co