Báo cáo mới nhất

Technical View : Tuần từ 22.07 - 26.07.2019

Nguồn: Vietstock
Nội dung tóm tắt: Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index, HNX-Index). Phân tích kỹ thuật các cổ phiếu được quan tâm: AAA, DGW, DIG, FLC, HSG, MBB, NRC, PDR, SSI và...
Tải về 22/07/2019

Top download

MBB : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn: VCBS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Nội dung tóm tắt: Với triển vọng và rủi ro đã được đề cập như trên, chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA và ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MBB theo phương pháp so sánh P/B là 26.696 đồng/cổ phiếu.
Tải về 05/07/2019

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
22/07/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 22/07: Kháng cự ngắn hạn tại vùng 985-986 điểm
22/07/2019Nhịp đập Thị trường 22/07: Vẫn chưa vượt được mốc 985 điểm
22/07/2019Tử vi và Tài chính Tuần 22-28/07/2019: Tuổi Hợi thích hợp với đầu tư dài hạn
22/07/2019Tuần 22-26/07/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
21/07/2019Thị trường chứng quyền 22-26/07/2019: Tràn ngập sắc xanh
21/07/2019Vietstock Weekly 22-26/07/2019: Giữ vững đà tăng
21/07/2019Chứng khoán phái sinh 22-26/07/2019: Giao dịch giằng co
21/07/2019Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 22-26/07/2019
19/07/2019Chứng khoán Tuần 15-19/07/2019: Thanh khoản được cải thiện
19/07/2019Nhịp đập Thị trường 19/07: Thách thức quanh mốc 985 điểm trong tuần sau