VN-Index
HNX-Index
UPCoM-Index
Ngành
Vốn hoá
GTGD
KLGD
Số lượng cổ phiếu  
KL niêm yết  
KL lưu hành  
Nước ngoài Mua  
Nước ngoài Bán  
KL đặt mua  
KL đặt bán  
KL thỏa thuận  
GT thỏa thuận  
 
Vốn hóa TT  
Cổ tức bằng tiền mặt  
Giá tham chiếu  
Giá trần  
Giá sàn  
Giá mở cửa  
GTGD  
KLGD  
GTGD thỏa thuận  
KLGD thỏa thuận  
KL NĐTNN Mua  
KL NĐTNN Bán  
GT NĐTNN Mua  
GT NĐTNN Bán  
GT khớp lệnh  
KL khớp lệnh  
KL đặt mua  
KL dư mua  
KL dư mua ròng  
KL đặt bán  
KL dư bán  
KL dư bán ròng  
KL NĐTNN mua ròng  
KL NĐTNN bán ròng  
GT NĐTNN mua ròng  
GT NĐTNN bán ròng  
GT tự doanh mua  
GT tự doanh bán  
GT tự doanh mua ròng  
GT tự doanh bán ròng  
KL tự doanh mua  
KL tự doanh bán  
KL tự doanh mua ròng  
KL tự doanh bán ròng  
Doanh thu quý  
Lợi nhuận quý  
T.Tài sản quý  
VCSH quý  
Doanh thu 4 quý  
Doanh thu năm  
Lợi nhuận năm  
T.tài sản năm  
VCSH năm  
Lợi nhuận 4 quý  
Tất cả sàn
Chọn nguồn
Tất cả sàn
HOSE
HNX
UPCOM
Lọc 0
Ngành NAICS
Nhóm theo
Ngành NAICS
VS-Sector
Sàn
Vốn hóa
Không nhóm
Tất cả
Chi tiết ngành NAICS
Tất cả
Sản xuất nông nghiệp
Khai khoáng
Tiện ích
Xây dựng và Bất động sản
Sản xuất
Bán buôn
Vận tải và kho bãi
Công nghệ và thông tin
Tài chính và bảo hiểm
Thuê và cho thuê
Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ
Quản trị doanh nghiệp
Dịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, an ninh, kiểm định…) và xử lý rác thải
Dịch vụ giáo dục
Chăm sóc sức khỏe và hoạt động trợ giúp xã hội
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Hành chính công
Dịch vụ khác (ngoại trừ hành chính công)
Bán lẻ
Vốn hóa
Giao dịch
Đặt lệnh
Tự doanh
Nước ngoài
Giá
Tài chính
Giao dịch
Đặt lệnh
Tự doanh
Nước ngoài
Giá
Tài chính
Hình chữ nhật
Hình dạng
Hình chữ nhật
Hình đa giác
Hình tròn
Màu sắc
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1:1
Tỷ lệ
1:1
0.5
0.25
*
  Lưu mẫu hiển thị
Mẫu Vietstock
GT giao dịch
Chia sẻ
Facebook
Low JPEG
High JPEG
Ultra high PNG
loading
Tùy chỉnh màu sắc
Tên
Tăng trần
Màu nền
Màu chữ
Tăng giá
Màu nền
Màu chữ
Đứng giá
Màu nền
Màu chữ
Giảm giá
Màu nền
Màu chữ
Giảm sàn
Màu nền
Màu chữ
Gradient
Bộ lọc
Sàn
Tất cả
Tất cả
HOSE
HNX
UPCoM
Ngành NAICS
Tất cả
Tất cả
Sản xuất nông nghiệp
Khai khoáng
Tiện ích
Xây dựng và Bất động sản
Sản xuất
Bán buôn
Vận tải và kho bãi
Công nghệ và thông tin
Tài chính và bảo hiểm
Thuê và cho thuê
Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ
Quản trị doanh nghiệp
Dịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, an ninh, kiểm định…) và xử lý rác thải
Dịch vụ giáo dục
Chăm sóc sức khỏe và hoạt động trợ giúp xã hội
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Hành chính công
Dịch vụ khác (ngoại trừ hành chính công)
Bán lẻ
Vốn hóa
Tất cả
Tất cả
Large Cap
Mid Cap
Small Cap
Micro Cap
GT giao dịch
0
3,000
KL giao dịch
0
500
GTGD khớp lệnh
0
3,000
KLGD khớp lệnh
0
500
GTGD thỏa thuận
0
3,000
KLGD thỏa thuận
0
500
GTNN Mua
0
3,000
GTNN Bán
0
3000
KLNN Mua
0
500
KLNN Bán
0
500
% biến động giá
-7.00
7.00
Giá đóng cửa
0
600,000
Giá tham chiếu
0
600,000
Giá sàn
0
600,000
Giá trần
0
600,000
Lưu mẫu hiển thị
Tên
Link đã được sao chép