Tài liệu tham khảo

Niên giám Thống kê: Bản đầy đủ năm 2020

Nguồn: Tổng cục Thống kê
Loại báo cáo: Tài liệu tham khảo
Nội dung tóm tắt: Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.
Tải về 30/06/2021

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
25/10/2021Thị trường chứng quyền 26/10/2021: Sắc đỏ sẽ tiếp tục bao trùm
25/10/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 26/10/2021: Bên Short áp đảo
25/10/2021Vietstock Daily 26/10/2021: Có khả năng thủng ngưỡng hỗ trợ
25/10/2021Nhịp đập Thị trường 25/10: Khối ngoại lại bán mạnh
25/10/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 25/10: Tiến gần cận trên của mô hình cái nêm
25/10/2021LHG - Cần chú ý khả năng phát hành thêm cổ phiếu trong thời gian tới
25/10/2021Tuần 25-29/10/2021: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
24/10/2021Thị trường chứng quyền Tuần 25-29/10/2021: Khối ngoại tiếp tục “xả hàng”?
24/10/2021Vietstock Weekly 25-29/10/2021: Vùng 1,360-1,380 điểm sẽ trụ vững
24/10/2021Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 25-29/10/2021
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.