Tài liệu tham khảo

Niên giám Thống kê: Bản đầy đủ năm 2020

Nguồn: Tổng cục Thống kê
Loại báo cáo: Tài liệu tham khảo
Nội dung tóm tắt: Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.
Tải về 30/06/2021

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
28/07/2021Thị trường chứng quyền 29/07/2021: Thiếu động lực để bật tăng
28/07/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 29/07/2021: Nhà đầu tư đang phân vân về triển vọng thị trường
28/07/2021Vietstock Daily 29/07: Thanh khoản sụt giảm bất ngờ, VN-Index khó có đột biến
28/07/2021Nhịp đập Thị trường 28/07: Thanh khoản HOSE thấp nhất kể từ tháng 2, thị trường cần một liều vaccine
28/07/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 28/07: Khối lượng giao dịch vẫn khá thấp
27/07/2021Thị trường chứng quyền 28/07/2021: Dòng tiền vẫn đang khá thận trọng
27/07/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 28/07/2021: Tâm lý bi quan đang lấn át
27/07/2021Vietstock Daily 28/07: Xu hướng chưa rõ ràng
27/07/2021Nhịp đập Thị trường 27/07: Thanh khoản cải thiện so với phiên trước
27/07/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 27/07: VN-Index đã vượt đường SMA 100 ngày
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.