Tài liệu tham khảo

Báo cáo vĩ: Vietnam Macro Monitoring (Vietnamese)

Nguồn: WorldBankGroup
Loại báo cáo: Tài liệu tham khảo
Nội dung tóm tắt: This brief discusses the economic development of Vietnam for the month of February 2022. Industrial production continued to grow, though at a slower pace and with mixed performance across sub-sectors while retail sales posted the first positive year-over-year growth rate since the Coronavirus (COVID-19) outbreak starting in late April 2021.
Tải về 01/02/2022

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
28/11/2022Thị trường chứng quyền 29/11/2022: Bùng nổ thanh khoản
28/11/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 29/11/2022: Phe Long tiếp tục áp đảo?
28/11/2022Vietstock Daily 29/11/2022: Triển vọng tích cực trong ngắn hạn
28/11/2022Nhịp đập Thị trường 28/11: Khối ngoại “gom hàng” mạnh tay, hàng loạt cổ phiếu tăng trần
28/11/2022Phân tích kỹ thuật phiên chiều 28/11: Tình hình chuyển biến tích cực hơn
28/11/2022Tuần 28/11-02/12/2022: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
27/11/2022Thị trường chứng quyền Tuần 28/11-02/12/2022: Triển vọng ngắn hạn đã cải thiện?
27/11/2022Vietstock Weekly 28/11-02/12/2022: Triển vọng ngắn hạn vẫn còn tích cực?
27/11/2022Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 28/11-02/12/2022
26/11/2022Chứng khoán phái sinh Tuần 28/11-02/12/2022: Tín hiệu hồi phục trở lại
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.