Phân tích Ngành

Dự phòng và xử lý nợ xấu tại các ngân hàng nửa đầu năm 2020

Nguồn: IVS
Loại báo cáo: Phân tích Ngành
Nội dung tóm tắt:

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có tác động tiêu cực lên chất lượng dư nợ, các ngân hàng trong hệ thống đã tích cực tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong nửa đầu năm 2020. Quan sát những vận động trong nhóm ngân hàng đến hết quý 2/2020, IVS nhận thấy: - Có sự phân hóa về tăng trưởng chi phí dự phòng rủi ro nợ xấu giữa nhóm ngân hàng TMCP có vốn nhà nước và nhóm NHTMCP tư nhân. - Các ngân hàng đẩy mạnh xủ lý nợ xấu nhằm giảm thiểu áp lực lên tỷ lệ NPL. - Tỷ lệ bao phủ nợ xấu thực tế còn thấp.

Tải về 11/09/2020

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
27/09/2020Thị trường chứng quyền Tuần 28-02/10/2020: Tốt xấu đan xen
27/09/2020Vietstock Weekly 28/09-02/10/2020: VN-Index nhiều khả năng test lại đỉnh cũ tháng 06/2020
27/09/2020Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 28/09-02/10/2020
26/09/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 28/09-02/10/2020: Stochastic Oscillator tạo phân kỳ giá xuống
25/09/2020Chứng khoán Tuần 21-25/09/2020: Thanh khoản tiếp tục tăng trưởng
25/09/2020Nhịp đập Thị trường 25/09: Dòng ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường
25/09/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 25/09: Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán
25/09/2020PDR - Đà tăng được củng cố
24/09/2020Thị trường chứng quyền 25/09/2020: Chìm trong sắc đỏ
24/09/2020Chứng khoán phái sinh 25/09/2020: VN30-Index về lại đỉnh cũ tháng 6/2020?