Phân tích Doanh nghiệp

Báo cáo cập nhật BMP - THEO DÕI

Nguồn: FTS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Nội dung tóm tắt:

Chúng tôi tiến hành cập nhật định giá cổ phiếu BMP của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, niêm yết trên HSX. Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi xác định giá mục tiêu của cổ phiếu BMP là 56.400 đồng/cp, cao hơn 6,8% so với giá đóng cửa ngày 29/06/2020. Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu BMP. Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào cổ phiếu BMP tại mức giá 45.000 đồng/cp cho mục tiêu trung và dài hạn.

Tải về 07/07/2020

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
09/07/2020Ngày 09/07/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
09/07/2020Nhịp đập Thị trường 09/07: Nổi sóng ngay từ sớm
08/07/2020Thị trường chứng quyền 09/07/2020: Sắc đỏ bao trùm
08/07/2020Chứng khoán phái sinh 09/07/2020: Khối ngoại tiếp tục mua ròng
08/07/2020Vietstock Daily 09/07: Thị trường giằng co
08/07/2020Nhịp đập Thị trường 08/07: VN-Index tiếp tục giằng co, khối ngoại bán ròng mạnh
08/07/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 08/07: VN-Index giằng co quanh mức tham chiếu
07/07/2020Chứng khoán phái sinh 08/07/2020: VN30-Index kiểm tra đỉnh cũ
07/07/2020Thị trường chứng quyền 08/07/2020: Tâm lý thận trọng quay trở lại
07/07/2020Vietstock Daily 08/07: Xanh vỏ đỏ lòng