Phân tích Doanh nghiệp

VRE: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 39,900 đồng/cp

Nguồn: PHS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Nội dung tóm tắt: Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF và cho rằng mức giá hợp lý đối với cổ phiếu VRE là 39,900 VNĐ/CP, thấp hơn 5% so với báo cáo lần trước do ảnh hưởng từ dich bệnh. Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì khuyến nghị: MUA đối với cổ phiếu VRE, mức tăng trưởng là 31% so với giá đóng cửa ngày 13/10/2021.
Tải về 16/10/2021

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
21/10/2021Thị trường chứng quyền 22/10/2021: CVPB2107 và CPDR2103 đang được định giá hấp dẫn
21/10/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 22/10/2021: VN30-Index sẽ quay lại đà giảm
21/10/2021Vietstock Daily 22/10/2021: VN-Index có thể test lại vùng 1,360-1,380 điểm
21/10/2021Nhịp đập Thị trường 21/10: Đặc sản ATC ngày đáo hạn phái sinh
21/10/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 21/10: Vùng 1,360-1,380 điểm đang là hỗ trợ quan trọng
21/10/2021Ngày 21/10/2021: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
20/10/2021Thị trường chứng quyền 21/10/2021: Đà giảm đã chững lại
20/10/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 21/10/2021: Chờ đợi tín hiệu ngày đáo hạn
20/10/2021Vietstock Daily 21/10/2021: Biến động khó lường trong ngắn hạn
20/10/2021Nhịp đập Thị trường 20/10: “Tàu lượn” cuối phiên chiều
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.