Phân tích Doanh nghiệp

LTG : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị [Tích lũy +18%]

Nguồn: VDS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Nội dung tóm tắt: Chúng tôi ước tính giá hợp lý của LTG ở mức 29.400 đồng/CP cao hơn18% so với giá đóng cửa vào ngày 26/03/2018 và đưa ra khuyến nghị TÍCH LŨY đối với LTG.
Tải về 16/04/2019

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
19/04/2019Chứng khoán Tuần 16-19/04/2019: Thanh khoản ngày càng suy yếu
19/04/2019Nhịp đập Thị trường 19/04: HSG, OGC đồng loạt tăng trần, chấm dứt đà lao dốc
19/04/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 19/04: Đang test lại đường neckline
18/04/2019Chứng khoán phái sinh 19/04: Tình hình không quá bi quan
18/04/2019Vietstock Daily 19/04: Tiếp tục suy yếu?
18/04/2019Nhịp đập Thị trường 18/04: VN-Index về mức thấp nhất trong 2 tháng
18/04/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 18/04: MACD cắt xuống ngưỡng 0
18/04/2019Ngày 18/04/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
17/04/2019Chứng khoán phái sinh 18/04: Khối ngoại thường xuyên mua ròng
17/04/2019Vietstock Daily 18/04: Sẽ có phục hồi?