Phân tích Doanh nghiệp

PVD: Khuyến nghị MUA, với giá mục tiêu 26,598 đồng/cp

Nguồn: YSVN
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Nội dung tóm tắt: Chúng tôi ước tính PVD sẽ ghi nhận lỗ ròng ~62 tỷ đồng trong Q2/2021 với giả định là công ty sẽ thực hiện trích lập dự phòng cho khoản nợ khó đòi. Nếu chưa trích lập dự phòng, PVD sẽ ghi nhận mức lãi ròng ~42 tỷ đồng.
Tải về 07/09/2021

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
01/08/2021Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 02-06/08/2021
31/07/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 02-06/08/2021: VN30-Index hướng tới đường SMA 50 ngày
30/07/2021Chứng khoán Tuần 26-30/07/2021: Sắc xanh đã quay trở lại
30/07/2021Nhịp đập Thị trường 30/07: Phục hồi tích cực sau chuỗi 3 tuần giảm điểm
30/07/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 30/07: Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua
29/07/2021Thị trường chứng quyền 30/07/2021: CMWG2102 và CPNJ2102 đang được định giá hấp dẫn
29/07/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 30/07/2021: VN30-Index test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6%
29/07/2021Vietstock Daily 30/07: VN-Index tăng điểm tích cực với mẫu hình Rising Window
29/07/2021Nhịp đập Thị trường 29/07: Rung lắc sớm đầu phiên chiều, nhưng VN-Index vẫn đạt đỉnh vào cuối ngày
29/07/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 29/07: VN-Index tạo mẫu hình Rising Window
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.