Chứng quyền CSTB02MBS21CE (HOSE: CSTB2108)

CW CSTB02MBS21CE

Ngừng giao dịch

150

10 (+7.14%)
08/12/2021 15:00

Mở cửa110

Cao nhất200

Thấp nhất90

Cao nhất NY1,900

Thấp nhất NY50

KLGD228,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở28,600

Giá thực hiện28,000

Hòa vốn **28,600

S-X *600

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (226.168) - HPG (201.737) - DIG (108.965) - CEO (89.714) - PDR (82.856)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (STB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CSTB221370-10 (-12.50%)32,500-4,69425,004KIS7 tháng
CSTB22116010 (+20%)402,900-3,58323,813KIS7 tháng
CSTB221440010 (+2.56%)36,400-3,25023,800BSI7 tháng
CSTB2215600 (0.00%)697,600-2,47225,222KIS9 tháng
CSTB221610 (0.00%)-8,22927,999KIS4 tháng
CSTB22173010 (+50%)855,300-6,25026,060SSI4 tháng
CSTB221818010 (+5.88%)1,420,600-8,25028,360SSI7 tháng
CSTB222034020 (+6.25%)1,132,000-4,75025,180HCM6 tháng
CSTB222278020 (+2.63%)344,600-47223,342KIS5 tháng
CSTB222371050 (+7.58%)362,300-1,36123,951KIS5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT220420-10 (-33.33%)107,00074,300-12,19286,6556 tháng
CHDB220730-10 (-25%)7,20015,450-4,14019,6626 tháng
CKDH220810 (0.00%)8,10025,650-10,24135,9366 tháng
CVRE2210350110 (+45.83%)40,70030,5001,70030,2006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:STB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3.5 tháng
Ngày phát hành:27/08/2021
Ngày niêm yết:15/09/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:17/09/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:08/12/2021
Ngày đáo hạn:10/12/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:1,820
Giá thực hiện:28,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.