Chứng quyền CSTB02MBS21CE (HOSE: CSTB2108)

CW CSTB02MBS21CE

700

-80 (-10.26%)
29/11/2021 15:00

Mở cửa410

Cao nhất780

Thấp nhất410

Cao nhất NY1,900

Thấp nhất NY410

KLGD114,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn10

Giá CK cơ sở29,900

Giá thực hiện28,000

Hòa vốn **30,800

S-X *1,900

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CSTB2108: CSTB2105 CSTB2106 CSTB2107 CSTB2109 CSTB2111
Trending: HPG (174.198) - MBB (123.762) - SSI (106.910) - DIG (86.593) - FLC (76.715)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.