Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền VRE-HSC-MET11 (HOSE: CVRE2220)

CW VRE-HSC-MET11

Ngừng giao dịch

10

-40 (-80%)
30/08/2023 15:00

Mở cửa50

Cao nhất60

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,480

Thấp nhất NY10

KLGD1,498,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH7,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở29,700

Giá thực hiện30,000

Hòa vốn **30,040

S-X *-300

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (98.149) - HPG (90.225) - DIG (65.512) - CEO (58.601) - HAG (53.387)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VRE)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVRE23031,220-30 (-2.40%)30,300-2,25028,660ACBS12 tháng
CVRE2306170 (0.00%)15,000-6,58330,183KIS9 tháng
CVRE230770-30 (-30%)379,500-7,58330,683KIS8 tháng
CVRE2308290-10 (-3.33%)50,000-8,58332,783KIS12 tháng
CVRE23106010 (+20%)1,426,600-7,25030,360SSI6 tháng
CVRE2311110-10 (-8.33%)19,300-6,25029,440HCM6 tháng
CVRE2312390-20 (-4.88%)266,500-4,75029,060HCM9 tháng
CVRE2313500-10 (-1.96%)9,200-6,75031,500HCM12 tháng
CVRE231480-10 (-11.11%)10,000-11,35034,340VCI6 tháng
CVRE2315310 (0.00%)62,800-7,25032,480SSI12 tháng
CVRE2316300-50 (-14.29%)4,100-6,24930,199KIS4 tháng
CVRE231742010 (+2.44%)30,100-7,24931,679KIS7 tháng
CVRE231858020 (+3.57%)3,000-8,24933,319KIS9 tháng
CVRE231978020 (+2.63%)1,000-9,02734,897KIS12 tháng
CVRE23202,80030 (+1.08%)400-9,58337,933KIS15 tháng
CVRE2321660 (0.00%)-6,25031,640MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23081,850-200 (-9.76%)102,80093,20013,13694,6986 tháng
CFPT23092,350-190 (-7.48%)13,60093,20013,13698,6539 tháng
CFPT23102,390-190 (-7.36%)4,30093,2008,688103,41712 tháng
CHPG2327690-40 (-5.48%)159,30027,400-1,60030,3806 tháng
CHPG23281,700 (0.00%)27,400-1,10031,9009 tháng
CHPG23292,140-30 (-1.38%)14,00027,400-1,60033,28012 tháng
CMBB231046010 (+2.22%)10018,100-90019,9206 tháng
CMBB2311950 (0.00%)18,100-90020,9009 tháng
CMBB23121,26020 (+1.61%)7,20018,100-1,40022,02012 tháng
CMSN231090-30 (-25%)22,60062,400-20,60083,7206 tháng
CMSN231152040 (+8.33%)237,40062,400-26,10092,66012 tháng
CMWG2308180-10 (-5.26%)5,70039,850-12,15152,8926 tháng
CMWG2309300-80 (-21.05%)84,40039,850-14,15055,5009 tháng
CMWG2310570-80 (-12.31%)104,80039,850-14,65057,35012 tháng
CPOW2310200 (0.00%)7,00011,450-2,55014,2006 tháng
CSTB2323460-30 (-6.12%)9,731,40028,350-65030,8406 tháng
CSTB2324890-130 (-12.75%)7,30028,350-2,65034,5609 tháng
CSTB23251,150-20 (-1.71%)5,30028,350-3,15036,10012 tháng
CTCB230543020 (+4.88%)7,00030,500-1,50033,7206 tháng
CTCB230690010 (+1.12%)13,50030,500-1,50035,6009 tháng
CTCB23071,07040 (+3.88%)12,00030,500-3,50038,28012 tháng
CVHM2310120-10 (-7.69%)260,60039,500-19,50059,6006 tháng
CVHM2311370-40 (-9.76%)378,10039,500-21,00062,35012 tháng
CVHM2312270-10 (-3.57%)220,30039,500-16,50057,3509 tháng
CVNM2308920-50 (-5.15%)72,10067,700-1,30076,3609 tháng
CVPB2310500-20 (-3.85%)5,00019,250-1,24321,4466 tháng
CVPB23111,330-30 (-2.21%)950,60019,250-29022,0759 tháng
CVPB23121,700-10 (-0.58%)74,90019,250-76623,25712 tháng
CVRE2311110-10 (-8.33%)19,30022,750-6,25029,4406 tháng
CVRE2312390-20 (-4.88%)266,50022,750-4,75029,0609 tháng
CVRE2313500-10 (-1.96%)9,20022,750-6,75031,50012 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VRE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:01/12/2022
Ngày niêm yết:13/01/2023
Ngày giao dịch đầu tiên:17/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng:01/09/2023
Ngày đáo hạn:05/09/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,100
Giá thực hiện:30,000
Khối lượng Niêm yết:7,000,000
Khối lượng lưu hành:7,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.