CTCP Pymepharco (HOSE: PME)

Pymepharco Joint Stock Company

63,100

100 (+0.16%)
13/07/2020 15:00

Mở cửa62,000

Cao nhất63,100

Thấp nhất62,000

KLGD41,120

Vốn hóa4,733

Dư mua9,950

Dư bán310

Cao 52T 65,000

Thấp 52T44,400

KLBQ 52T15,957

NN mua-

% NN sở hữu62.09

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,252

P/E14.82

F P/E10.88

BVPS27,059

P/B2.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PME: IMP STB DMC VCB DHG
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pymepharco

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.25%

+/- Qua 1 tháng+0.48%

+/- Qua 1 quý+16.06%

+/- Qua 1 năm+35.14%

+/- Niêm yết+18.54%

Cao nhất 52 tuần (18/06/2020)*65,000

Thấp nhất 52 tuần (24/07/2019)*44,354

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)12,878

KLGD/Ngày (1 tháng)12,107

KLGD/Ngày (1 quý)20,470

KLGD/Ngày (1 năm)15,957

Nhiều nhất 52 tuần (05/03/2020)*174,390

Ít nhất 52 tuần (14/10/2019)*10