CTCP Pymepharco (HOSE: PME)

Pymepharco Joint Stock Company

56,800

300 (+0.53%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa56,500

Cao nhất56,800

Thấp nhất55,700

KLGD12,520

Vốn hóa4,261

Dư mua11,220

Dư bán5,470

Cao 52T 58,000

Thấp 52T46,500

KLBQ 52T9,170

NN mua200

% NN sở hữu62.11

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,084

P/E13.83

F P/E10.57

BVPS26,056

P/B2.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PME: IMP DHG DBD STB TRA
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pymepharco

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.34%

+/- Qua 1 tháng+5.19%

+/- Qua 1 quý+5.77%

+/- Qua 1 năm+9.17%

+/- Niêm yết+1.78%

Cao nhất 52 tuần (12/08/2019)*58,000

Thấp nhất 52 tuần (24/07/2019)*46,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)18,888

KLGD/Ngày (1 tháng)27,052

KLGD/Ngày (1 quý)13,907

KLGD/Ngày (1 năm)9,197

Nhiều nhất 52 tuần (18/02/2020)*92,700

Ít nhất 52 tuần (02/07/2019)*10