CTCP Pymepharco (HOSE: PME)

Pymepharco Joint Stock Company

68,900

-1,200 (-1.71%)
01/10/2020 15:00

Mở cửa68,200

Cao nhất70,100

Thấp nhất68,200

KLGD24,970

Vốn hóa5,168

Dư mua1,590

Dư bán13,060

Cao 52T 70,400

Thấp 52T48,600

KLBQ 52T18,383

NN mua-

% NN sở hữu62.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,252

P/E16.49

F P/E12.10

BVPS24,913

P/B2.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PME: IMP DMC DHG HPG TRA
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pymepharco

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.71%

+/- Qua 1 tháng+0.73%

+/- Qua 1 quý+7.15%

+/- Qua 1 năm+31.57%

+/- Niêm yết+29.44%

Cao nhất 52 tuần (11/09/2020)*70,400

Thấp nhất 52 tuần (02/12/2019)*48,646

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)6,598

KLGD/Ngày (1 tháng)8,648

KLGD/Ngày (1 quý)22,455

KLGD/Ngày (1 năm)18,383

Nhiều nhất 52 tuần (25/08/2020)*364,300

Ít nhất 52 tuần (14/10/2019)*10