CTCP Pymepharco (HOSE: PME)

Pymepharco Joint Stock Company

56,000

900 (+1.63%)
31/03/2020 14:46

Mở cửa55,100

Cao nhất56,800

Thấp nhất54,100

KLGD8,770

Vốn hóa4,201

Dư mua2,670

Dư bán4,500

Cao 52T 63,800

Thấp 52T46,500

KLBQ 52T11,974

NN mua-

% NN sở hữu62.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,252

P/E12.96

F P/E10.31

BVPS26,056

P/B2.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PME: DHG DBD IMP DMC TRA
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pymepharco