CTCP Pymepharco (HOSE: PME)

Pymepharco Joint Stock Company

56,800

300 (+0.53%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa56,500

Cao nhất56,800

Thấp nhất55,700

KLGD12,520

Vốn hóa4,261

Dư mua11,220

Dư bán5,470

Cao 52T 58,000

Thấp 52T46,500

KLBQ 52T9,170

NN mua200

% NN sở hữu62.11

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,084

P/E13.83

F P/E10.57

BVPS26,056

P/B2.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PME: IMP DHG DBD STB TRA
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pymepharco