CTCP Pymepharco (HOSE: PME)

Pymepharco Joint Stock Company

68,900

-1,200 (-1.71%)
01/10/2020 15:00

Mở cửa68,200

Cao nhất70,100

Thấp nhất68,200

KLGD24,970

Vốn hóa5,168

Dư mua1,590

Dư bán13,060

Cao 52T 70,400

Thấp 52T48,600

KLBQ 52T18,383

NN mua-

% NN sở hữu62.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,252

P/E16.49

F P/E12.10

BVPS24,913

P/B2.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PME: IMP DMC DHG TRA HPG
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pymepharco