CTCP Pymepharco (HOSE: PME)

Pymepharco Joint Stock Company

56,000

1,500 (+2.75%)
18/02/2020 15:00

Mở cửa53,900

Cao nhất58,300

Thấp nhất53,500

KLGD92,700

Vốn hóa4,201

Dư mua8,480

Dư bán6,660

Cao 52T 58,000

Thấp 52T46,500

KLBQ 52T8,754

NN mua-

% NN sở hữu62.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,084

P/E13.34

F P/E10.19

BVPS26,056

P/B2.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PME: IMP DHG DBD TRA PC1
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pymepharco