CTCP Pymepharco (HOSE: PME)

Pymepharco Joint Stock Company

53,700

-2,000 (-3.59%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa55,000

Cao nhất55,500

Thấp nhất53,300

KLGD15,380

Vốn hóa4,028

Dư mua14,540

Dư bán5,240

Cao 52T 63,800

Thấp 52T46,500

KLBQ 52T12,059

NN mua460

% NN sở hữu62.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,252

P/E13.10

F P/E10.42

BVPS26,056

P/B2.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PME: DHG IMP DBD HPG DMC
Trending: VNM (57.637) - MWG (54.720) - HVN (45.562) - VCB (44.454) - VIC (37.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pymepharco