CTCP Pymepharco (HOSE: PME)

Pymepharco Joint Stock Company

68,600

-500 (-0.72%)
28/09/2020 15:00

Mở cửa69,000

Cao nhất69,000

Thấp nhất68,600

KLGD9,030

Vốn hóa5,146

Dư mua840

Dư bán11,360

Cao 52T 70,400

Thấp 52T48,600

KLBQ 52T18,448

NN mua-

% NN sở hữu62.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,252

P/E16.25

F P/E11.93

BVPS24,913

P/B2.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PME: IMP DMC DHG PLX DBD
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pymepharco