Hướng dẫn sử dụng

HĐTL chỉ số VN30 tháng 12/2023 (HNX: VN30F2312)

VN30 Index Futures December 2022

1087,00

11,00 1,02
28/11/2023 15:19

Mở cửa1,077.4

Cao nhất1,092.6

Thấp nhất1,068.3

KLGD285,969

OI55,837

Basis-1.51

NN mua4,315

NN bán5,536

Cao nhất NY1,259.7

Thấp nhất NY1,027.4

KLBQ NY16,549

Beta-

Mã xem cùng VN30F2312: VN30F2311 VN30F2406 VN30F1M VN30F2403 VN30F2401
Trending: NVL (123.145) - HPG (91.175) - DIG (67.078) - CEO (66.814) - VIC (58.377)
1 ngày | Tất cả
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
28/11/20231,077.41,087.0285,96911 (1.02%)
27/11/20231,084.51,076.0211,985-8.90 (-0.82%)
24/11/20231,082.41,084.9332,9734.90 (0.45%)
23/11/20231,118.11,080.0302,416-32 (-2.88%)
22/11/20231,110.71,112.0281,2061 (0.09%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
28/11/2023VN30F1M1,077.41,087.0285,96911 (1.02%)
28/11/2023VN30F2M1,075.41,084.07239.20 (0.86%)
28/11/2023VN30F1Q1,072.01,082.97715.20 (1.42%)
28/11/2023VN30F2Q1,073.01,084.9339.90 (0.92%)
28/11/2023VN30F23121,077.41,087.0285,96911 (1.02%)
28/11/2023VN30F24011,075.41,084.07239.20 (0.86%)
28/11/2023VN30F24031,072.01,082.97715.20 (1.42%)
28/11/2023VN30F24061,073.01,084.9339.90 (0.92%)
Tháng ĐH:12/2023
Ngày GDĐT:21/04/2023
Ngày GDCC:21/12/2023
Ngày TTCC:22/12/2023
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ dao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
27/11/2023Chứng khoán phái sinh ngày 28/11/2023: Thị trường dần kém sắc
25/11/2023Chứng khoán phái sinh tuần 27/11-01/12/2023: Thị trường vẫn còn nhiều rủi ro
23/11/2023Chứng khoán phái sinh ngày 24/11/2023: Sắc đỏ bao trùm thị trường
22/11/2023Chứng khoán phái sinh ngày 23/11/2023: Vẫn chưa có sự bứt phá
21/11/2023Chứng khoán phái sinh ngày 22/11/2023: Nhà đầu tư vẫn còn thận trọng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.