CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

43,250

1,050 (+2.49%)
06/04/2020 15:00

Mở cửa41,400

Cao nhất43,250

Thấp nhất41,350

KLGD39,090

Vốn hóa948

Dư mua5,730

Dư bán97,920

Cao 52T 49,900

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T17,629

NN mua10

% NN sở hữu18.06

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E8.19

F P/E4.63

BVPS13,345

P/B3.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: KSB DSN TV2 CVT BMP
Trending: MWG (57.243) - VNM (55.661) - HVN (46.090) - VCB (43.665) - VIC (36.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ