CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

46,050

-50 (-0.11%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa46,200

Cao nhất46,500

Thấp nhất46,050

KLGD3,530

Vốn hóa1,009

Dư mua1,640

Dư bán103,240

Cao 52T 49,500

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T14,170

NN mua-

% NN sở hữu17.68

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E8.95

F P/E8.36

BVPS15,827

P/B2.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: KSB DHA CVT TV2 C32
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ