CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

42,200

900 (+2.18%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa42,250

Cao nhất42,250

Thấp nhất41,300

KLGD7,790

Vốn hóa925

Dư mua1,180

Dư bán1,070

Cao 52T 49,900

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T17,505

NN mua2,810

% NN sở hữu18.06

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E8.02

F P/E4.53

BVPS13,345

P/B3.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: KSB DSN TV2 CVT HPG
Trending: VNM (56.126) - MWG (55.398) - HVN (46.415) - VCB (43.821) - VIC (36.710)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ