CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

41,300

-300 (-0.72%)
31/03/2020 14:16

Mở cửa42,000

Cao nhất42,400

Thấp nhất41,000

KLGD8,260

Vốn hóa905

Dư mua1,650

Dư bán670

Cao 52T 49,900

Thấp 52T41,000

KLBQ 52T17,616

NN mua-

% NN sở hữu18.02

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*7,799

P/E5.33

F P/E4.56

BVPS13,346

P/B3.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: KSB CVT DSN C32 VIC
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ