CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

48,200

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa48,200

Cao nhất48,500

Thấp nhất48,200

KLGD8,180

Vốn hóa1,057

Dư mua8,390

Dư bán2,440

Cao 52T 49,900

Thấp 52T44,400

KLBQ 52T18,076

NN mua-

% NN sở hữu18.35

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*7,799

P/E6.18

F P/E5.28

BVPS13,346

P/B3.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: HPG KSB BMP CVT FLC
Trending: VNM (30.394) - CTG (26.792) - MBB (26.173) - ROS (26.015) - HPG (25.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.21%

+/- Qua 1 tháng-0.21%

+/- Qua 1 quý+0.42%

+/- Qua 1 năm+6.71%

+/- Niêm yết+654.54%

Cao nhất 52 tuần (01/07/2019)*49,888

Thấp nhất 52 tuần (05/03/2019)*44,446

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)13,307

KLGD/Ngày (1 tháng)16,779

KLGD/Ngày (1 quý)12,711

KLGD/Ngày (1 năm)18,076

Nhiều nhất 52 tuần (04/11/2019)*153,840

Ít nhất 52 tuần (21/01/2020)*10