CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

37,800

-500 (-1.31%)
26/01/2021 15:00

Mở cửa38,200

Cao nhất38,300

Thấp nhất37,700

KLGD48,000

Vốn hóa828.58

Dư mua14,000

Dư bán6,800

Cao 52T 44,500

Thấp 52T36,600

KLBQ 52T25,880

NN mua17,200

% NN sở hữu12.04

Cổ tức TM5,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E7.44

F P/E6.95

BVPS13,550

P/B2.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: TV2 FLC C32 KSB HPG
Trending: HPG (86.760) - ROS (79.322) - MBB (66.468) - SHB (63.899) - STB (56.322)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.53%

+/- Qua 1 tháng-1.43%

+/- Qua 1 quý-11%

+/- Qua 1 năm-14.61%

+/- Niêm yết+570.33%

Cao nhất 52 tuần (13/11/2020)*44,494

Thấp nhất 52 tuần (10/12/2020)*36,550

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)50,420

KLGD/Ngày (1 tháng)65,509

KLGD/Ngày (1 quý)72,835

KLGD/Ngày (1 năm)25,880

Nhiều nhất 52 tuần (10/12/2020)*291,460

Ít nhất 52 tuần (17/07/2020)*10

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.