CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

45,750

150 (+0.33%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa45,600

Cao nhất47,000

Thấp nhất45,600

KLGD310

Vốn hóa1,003

Dư mua6,300

Dư bán490

Cao 52T 49,900

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T15,126

NN mua150

% NN sở hữu17.70

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E8.85

F P/E8.27

BVPS14,237

P/B3.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: KSB SMB NCT TV2 DCM
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4.69%

+/- Qua 1 tháng-0.54%

+/- Qua 1 quý+8.41%

+/- Qua 1 năm-7.96%

+/- Niêm yết+628.50%

Cao nhất 52 tuần (04/07/2019)*49,888

Thấp nhất 52 tuần (01/04/2020)*41,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,090

KLGD/Ngày (1 tháng)4,127

KLGD/Ngày (1 quý)5,734

KLGD/Ngày (1 năm)15,152

Nhiều nhất 52 tuần (04/11/2019)*153,840

Ít nhất 52 tuần (21/01/2020)*10