CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

46,800

-200 (-0.43%)
28/09/2020 15:00

Mở cửa47,000

Cao nhất47,000

Thấp nhất46,750

KLGD4,310

Vốn hóa1,026

Dư mua1,530

Dư bán5,740

Cao 52T 49,500

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T13,311

NN mua-

% NN sở hữu17.16

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E9.12

F P/E8.52

BVPS15,827

P/B2.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: KSB TCL SMB NT2 DHA
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ