CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

43,000

(%)
30/11/2020 09:31

Mở cửa43,000

Cao nhất43,000

Thấp nhất43,000

KLGD1,700

Vốn hóa943

Dư mua6,310

Dư bán5,220

Cao 52T 44,500

Thấp 52T37,100

KLBQ 52T14,999

NN mua-

% NN sở hữu14.95

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E8.35

F P/E7.80

BVPS16,985

P/B2.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: HDB HPG VNM KSB MBB
Trending: HPG (113.124) - VNM (45.799) - HSG (42.180) - TCB (41.646) - MBB (36.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.