CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX: TVD)

Vinacomin - Vang Danh Coal JSC

6,200

200 (+3.33%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa6,200

Cao nhất6,200

Thấp nhất6,200

KLGD100

Vốn hóa279

Dư mua6,500

Dư bán3,900

Cao 52T 7,300

Thấp 52T5,200

KLBQ 52T5,053

NN mua-

% NN sở hữu0.28

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,351

P/E4.44

F P/E5.11

BVPS11,359

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVD: TCS BDT BID BBC NBC
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin