CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX: TVD)

Vinacomin - Vang Danh Coal JSC

6,000

(%)
01/04/2020 15:03

Mở cửa6,000

Cao nhất6,000

Thấp nhất6,000

KLGD19,200

Vốn hóa270

Dư mua11,300

Dư bán11,200

Cao 52T 7,300

Thấp 52T5,200

KLBQ 52T5,275

NN mua-

% NN sở hữu0.28

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,351

P/E4.44

F P/E5.11

BVPS11,359

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVD: TCS TTC BDT BID BBC
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4.76%

+/- Qua 1 tháng-14.29%

+/- Qua 1 quý-7.69%

+/- Qua 1 năm+12.72%

+/- Niêm yết+44.82%

Cao nhất 52 tuần (21/01/2020)*7,300

Thấp nhất 52 tuần (03/06/2019)*5,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)6,353

KLGD/Ngày (1 tháng)4,547

KLGD/Ngày (1 quý)4,125

KLGD/Ngày (1 năm)5,235

Nhiều nhất 52 tuần (17/04/2019)*152,500

Ít nhất 52 tuần (20/05/2019)*5