CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX: TVD)

Vinacomin - Vang Danh Coal JSC

6,200

(%)
31/03/2020 09:12

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa279

Dư mua

Dư bán100

Cao 52T 7,300

Thấp 52T5,200

KLBQ 52T5,199

NN mua-

% NN sở hữu0.28

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,351

P/E4.59

F P/E5.28

BVPS11,359

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TVD: TCS TTC TND ACB NBC
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin