CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD)

PetroVietNam Low Pressure Gas Distribution JSC

23,000

-1,700 (-6.88%)
30/03/2020 15:00

Mở cửa24,700

Cao nhất24,700

Thấp nhất23,000

KLGD19,010

Vốn hóa2,070

Dư mua

Dư bán1,740

Cao 52T 61,000

Thấp 52T22,100

KLBQ 52T14,791

NN mua-

% NN sở hữu47.07

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,467

P/E10.01

F P/E11.73

BVPS15,165

P/B1.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGD: GAS CNG PVS DPM PGS
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam