CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD)

PetroVietNam Low Pressure Gas Distribution JSC

27,000

-400 (-1.46%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa27,400

Cao nhất27,400

Thấp nhất27,000

KLGD4,080

Vốn hóa2,430

Dư mua200

Dư bán990

Cao 52T 55,900

Thấp 52T20,300

KLBQ 52T13,368

NN mua-

% NN sở hữu46.87

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,467

P/E11.11

F P/E12.09

BVPS15,597

P/B1.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGD: DVP GAS TYA HPG PVD
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam