CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD)

PetroVietNam Low Pressure Gas Distribution JSC

39,400

(%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa39,400

Cao nhất39,400

Thấp nhất39,400

KLGD1,000

Vốn hóa3,546

Dư mua420

Dư bán3,390

Cao 52T 61,000

Thấp 52T29,400

KLBQ 52T14,228

NN mua-

% NN sở hữu47.11

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,467

P/E15.97

F P/E18.71

BVPS15,165

P/B2.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGD: GAS CNG CTG GSP MSN
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam