CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD)

PetroVietNam Low Pressure Gas Distribution JSC

30,600

-600 (-1.92%)
27/05/2020 15:00

Mở cửa30,100

Cao nhất31,150

Thấp nhất30,100

KLGD520

Vốn hóa2,754

Dư mua4,260

Dư bán1,240

Cao 52T 61,000

Thấp 52T22,100

KLBQ 52T14,357

NN mua-

% NN sở hữu47.01

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,467

P/E12.65

F P/E14.82

BVPS15,669

P/B1.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGD: GAS PGC PVS PNJ HPG
Trending: HPG (67.110) - VNM (51.731) - MWG (49.889) - HVN (41.320) - FPT (36.013)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam