CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD)

PetroVietNam Low Pressure Gas Distribution JSC

30,600

-600 (-1.92%)
27/05/2020 15:00

Mở cửa30,100

Cao nhất31,150

Thấp nhất30,100

KLGD520

Vốn hóa2,754

Dư mua4,260

Dư bán1,240

Cao 52T 61,000

Thấp 52T22,100

KLBQ 52T14,357

NN mua-

% NN sở hữu47.01

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,467

P/E12.65

F P/E14.82

BVPS15,669

P/B1.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGD: GAS PGC PVS PNJ HPG
Trending: HPG (67.110) - VNM (51.731) - MWG (49.889) - HVN (41.320) - FPT (36.013)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.33%

+/- Qua 1 tháng+2%

+/- Qua 1 quý-22.34%

+/- Qua 1 năm-1.60%

+/- Niêm yết+173.75%

Cao nhất 52 tuần (17/12/2019)*61,000

Thấp nhất 52 tuần (25/03/2020)*22,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,136

KLGD/Ngày (1 tháng)2,187

KLGD/Ngày (1 quý)5,078

KLGD/Ngày (1 năm)14,276

Nhiều nhất 52 tuần (19/09/2019)*583,480

Ít nhất 52 tuần (30/09/2019)*10