CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD)

PetroVietNam Low Pressure Gas Distribution JSC

28,500

(%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa28,500

Cao nhất28,500

Thấp nhất28,500

KLGD690

Vốn hóa2,565

Dư mua1,700

Dư bán450

Cao 52T 61,000

Thấp 52T22,100

KLBQ 52T14,077

NN mua-

% NN sở hữu46.88

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,467

P/E11.55

F P/E12.58

BVPS15,669

P/B1.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGD: GAS HVN ACV POW TDM
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam