CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD)

PetroVietNam Low Pressure Gas Distribution JSC

38,600

(%)
18/02/2020 15:00

Mở cửa38,600

Cao nhất38,600

Thấp nhất38,600

KLGD

Vốn hóa3,474

Dư mua3,150

Dư bán5,530

Cao 52T 61,000

Thấp 52T29,400

KLBQ 52T14,388

NN mua-

% NN sở hữu47.12

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,467

P/E15.65

F P/E18.33

BVPS15,165

P/B2.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGD: GAS PGS TCM EVE DPG
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam