CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD)

PetroVietNam Low Pressure Gas Distribution JSC

29,500

(%)
05/06/2020 14:46

Mở cửa29,600

Cao nhất29,600

Thấp nhất29,000

KLGD5,730

Vốn hóa2,655

Dư mua810

Dư bán1,710

Cao 52T 61,000

Thấp 52T22,100

KLBQ 52T14,381

NN mua-

% NN sở hữu46.97

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,467

P/E11.96

F P/E14.01

BVPS15,669

P/B1.88

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGD: GAS PGC PVS POW PSB
Trending: HPG (54.890) - ROS (46.345) - VNM (42.900) - MBB (40.992) - ITA (38.840)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam