CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD)

PetroVietNam Low Pressure Gas Distribution JSC

23,500

500 (+2.17%)
31/03/2020 14:46

Mở cửa23,000

Cao nhất23,500

Thấp nhất22,500

KLGD6,160

Vốn hóa2,115

Dư mua7,050

Dư bán780

Cao 52T 61,000

Thấp 52T22,100

KLBQ 52T14,791

NN mua-

% NN sở hữu47.06

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,467

P/E9.32

F P/E10.92

BVPS15,165

P/B1.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGD: GAS PVS CNG DPM PGS
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam