CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (UPCoM: VST)

Vietnam Sea Transport and Chartering Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

400

(%)
05/06/2020 15:01

Mở cửa400

Cao nhất400

Thấp nhất400

KLGD400

Vốn hóa24

Dư mua25,800

Dư bán2,000

Cao 52T 700

Thấp 52T400

KLBQ 52T1,372

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-4,466

P/E-0.09

F P/E-0.08

BVPS1,182

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VST: ITA VOS MPT MST PVD
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam