CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (UPCoM: VST)

Vietnam Sea Transport and Chartering Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

500

(%)
26/05/2020 15:01

Mở cửa500

Cao nhất500

Thấp nhất500

KLGD

Vốn hóa30

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 700

Thấp 52T400

KLBQ 52T1,490

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-4,466

P/E-0.11

F P/E-0.10

BVPS1,182

P/B0.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VST: C21 CPC DNY DXV HAG
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-16.67%

+/- Qua 1 năm-16.67%

+/- Niêm yết-96.16%

Cao nhất 52 tuần (28/06/2019)*700

Thấp nhất 52 tuần (01/11/2019)*400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,003

KLGD/Ngày (1 tháng)576

KLGD/Ngày (1 quý)691

KLGD/Ngày (1 năm)1,490

Nhiều nhất 52 tuần (09/08/2019)*61,000

Ít nhất 52 tuần (25/10/2019)*9