CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (UPCoM: VST)

Vietnam Sea Transport and Chartering Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

400

-100 (-20%)
29/05/2020 15:02

Mở cửa400

Cao nhất400

Thấp nhất400

KLGD1,400

Vốn hóa24

Dư mua8,000

Dư bán35,000

Cao 52T 700

Thấp 52T400

KLBQ 52T1,489

NN mua-

% NN sở hữu0.11

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-4,466

P/E-0.11

F P/E-0.10

BVPS1,182

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VST: CAD EVG ITA L45 PPI
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam