CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (UPCoM: VST)

Vietnam Sea Transport and Chartering Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

5,200

(%)
18/10/2021 14:31

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa327.60

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 5,200

Thấp 52T300

KLBQ 52T55,962

NN mua-

% NN sở hữu0.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-0.36

EPS*-4,852

P/E-1.07

F P/E-1.19

BVPS1,182

P/B4.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng VST: VOS VNA HPG DLG NOS
Trending: HPG (136,182) - MBB (93,907) - BSR (76,266) - CTG (72,344) - FLC (70,052)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.