CTCP Xây lắp Thành An 96 (HNX: TA9)

Thanh An 96 Installation and Construction Joint Stock Company

8,000

-500 (-5.88%)
31/03/2020 14:58

Mở cửa8,000

Cao nhất8,000

Thấp nhất8,000

KLGD3,100

Vốn hóa99

Dư mua4,000

Dư bán10,300

Cao 52T 9,200

Thấp 52T6,300

KLBQ 52T4,165

NN mua-

% NN sở hữu2.38

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,685

P/E5.04

F P/E5

BVPS11,832

P/B0.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TA9: AMD FLC TDG ASM IDI
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thành An 96