CTCP Xây lắp Thành An 96 (HNX: TA9)

Thanh An 96 Installation and Construction Joint Stock Company

9,000

-100 (-1.10%)
10/08/2020 15:05

Mở cửa8,800

Cao nhất9,000

Thấp nhất8,800

KLGD3,600

Vốn hóa112

Dư mua2,900

Dư bán26,900

Cao 52T 10,200

Thấp 52T7,200

KLBQ 52T3,865

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,679

P/E5.42

F P/E6.60

BVPS12,397

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TA9: ROS FLC GAB ICN MCO
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thành An 96