CTCP Xây lắp Thành An 96 (HNX: TA9)

Thanh An 96 Installation and Construction Joint Stock Company

9,700

(%)
13/07/2020 15:05

Mở cửa9,700

Cao nhất9,700

Thấp nhất9,700

KLGD

Vốn hóa120

Dư mua700

Dư bán66,400

Cao 52T 9,700

Thấp 52T6,900

KLBQ 52T3,621

NN mua-

% NN sở hữu2.38

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,679

P/E5.78

F P/E7.04

BVPS11,912

P/B0.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TA9: ROS FLC ITA VTK VGI
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thành An 96