CTCP Xây lắp Thành An 96 (HNX: TA9)

Thanh An 96 Installation and Construction Joint Stock Company

8,900

(%)
27/02/2020 15:04

Mở cửa8,900

Cao nhất8,900

Thấp nhất8,900

KLGD

Vốn hóa111

Dư mua1,900

Dư bán9,900

Cao 52T 9,200

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T4,312

NN mua-

% NN sở hữu2.38

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,685

P/E5.28

F P/E5.23

BVPS11,832

P/B0.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TA9: TDG ROS ASM GAB IDI
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thành An 96