CTCP Xây lắp Thành An 96 (HNX: TA9)

Thanh An 96 Installation and Construction Joint Stock Company

9,000

100 (+1.12%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa8,600

Cao nhất9,000

Thấp nhất8,600

KLGD2,100

Vốn hóa112

Dư mua2,400

Dư bán8,500

Cao 52T 9,200

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T4,311

NN mua-

% NN sở hữu2.38

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,685

P/E5.28

F P/E5.23

BVPS11,832

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TA9: TDG PVD ROS GAB FLC
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thành An 96