CTCP Xây lắp Thành An 96 (HNX: TA9)

Thanh An 96 Installation and Construction Joint Stock Company

9,100

-200 (-2.15%)
07/08/2020 15:06

Mở cửa9,100

Cao nhất9,100

Thấp nhất9,100

KLGD2,300

Vốn hóa113

Dư mua1,500

Dư bán13,000

Cao 52T 10,200

Thấp 52T7,100

KLBQ 52T3,850

NN mua-

% NN sở hữu2.37

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,679

P/E5.54

F P/E6.75

BVPS12,397

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TA9: ROS TYA UDJ FLC HPG
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thành An 96