CTCP Xây lắp Thành An 96 (HNX: TA9)

Thanh An 96 Installation and Construction Joint Stock Company

9,000

100 (+1.12%)
02/18/2020 15:03

Mở cửa9,000

Cao nhất9,000

Thấp nhất9,000

KLGD200

Vốn hóa112

Dư mua6,100

Dư bán4,900

Cao 52T 9,200

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T4,318

NN mua-

% NN sở hữu2.38

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,685

P/E5.28

F P/E5.23

BVPS11,832

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TA9: TDG ROS GAB FLC YEG
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thành An 96