CTCP Xây lắp Thành An 96 (HNX: TA9)

Thanh An 96 Installation and Construction Joint Stock Company

8,000

100 (+1.27%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa8,000

Cao nhất8,000

Thấp nhất8,000

KLGD206

Vốn hóa99

Dư mua994

Dư bán10,194

Cao 52T 9,200

Thấp 52T6,400

KLBQ 52T4,064

NN mua-

% NN sở hữu2.38

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,679

P/E4.71

F P/E4.65

BVPS11,827

P/B0.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TA9: TDG IDI ASM FLC AMD
Trending: VNM (56.126) - MWG (55.398) - HVN (46.415) - VCB (43.821) - VIC (36.710)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thành An 96

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-5.88%

+/- Qua 1 tháng-13.04%

+/- Qua 1 quý-4.76%

+/- Qua 1 năm+22.68%

+/- Niêm yết+39.25%

Cao nhất 52 tuần (17/01/2020)*9,200

Thấp nhất 52 tuần (08/04/2019)*6,352

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)852

KLGD/Ngày (1 tháng)619

KLGD/Ngày (1 quý)1,344

KLGD/Ngày (1 năm)4,060

Nhiều nhất 52 tuần (16/12/2019)*60,200

Ít nhất 52 tuần (14/02/2020)*2