CTCP Xây lắp Thành An 96 (HNX: TA9)

Thanh An 96 Installation and Construction Joint Stock Company

9,100

-200 (-2.15%)
07/08/2020 15:06

Mở cửa9,100

Cao nhất9,100

Thấp nhất9,100

KLGD2,300

Vốn hóa113

Dư mua1,500

Dư bán13,000

Cao 52T 10,200

Thấp 52T7,100

KLBQ 52T3,850

NN mua-

% NN sở hữu2.37

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,679

P/E5.54

F P/E6.75

BVPS12,397

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TA9: ROS TYA UDJ FLC HPG
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thành An 96

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-6.19%

+/- Qua 1 quý+5.81%

+/- Qua 1 năm+27.92%

+/- Niêm yết+58.40%

Cao nhất 52 tuần (23/07/2020)*10,200

Thấp nhất 52 tuần (08/08/2019)*7,114

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)13,994

KLGD/Ngày (1 tháng)5,300

KLGD/Ngày (1 quý)2,636

KLGD/Ngày (1 năm)3,865

Nhiều nhất 52 tuần (16/12/2019)*60,200

Ít nhất 52 tuần (14/02/2020)*2