CTCP Đầu tư Đức Trung (UPCoM: DTI)

Duc Trung Investment JSC

10,000

300 (+3.09%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD100

Vốn hóa115

Dư mua

Dư bán3,700

Cao 52T 22,500

Thấp 52T9,600

KLBQ 52T6,704

NN mua-

% NN sở hữu0.43

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*107

P/E90.65

F P/E89.72

BVPS10,091

P/B0.99

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DTI: CAV NNB PSB PSN PVM
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Đức Trung