CTCP Đầu tư Đức Trung (UPCoM: DTI)

Duc Trung Investment JSC

10,000

(%)
03/07/2020 15:01

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD

Vốn hóa115

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,000

Thấp 52T9,600

KLBQ 52T7,835

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*95

P/E105.26

F P/E96.02

BVPS10,102

P/B0.99

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DTI: DRC DSN
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Đức Trung