CTCP Đầu tư Đức Trung (UPCoM: DTI)

Duc Trung Investment JSC

10,000

(%)
22/01/2020 15:18

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD

Vốn hóa115

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 22,500

Thấp 52T9,600

KLBQ 52T6,758

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*107

P/E93.46

F P/E92.50

BVPS10,091

P/B0.99

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (17.965) - VCB (14.445) - CTG (14.413) - MBB (14.202) - VNM (14.047)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Đức Trung