CTCP Đầu tư Đức Trung (UPCoM: DTI)

Duc Trung Investment JSC

10,000

(%)
20/01/2020 12:31

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa115

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 22,500

Thấp 52T9,600

KLBQ 52T6,704

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*107

P/E93.46

F P/E92.50

BVPS10,091

P/B0.99

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DTI: CAV NNB PSB PSN PVM
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Đức Trung

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-23.66%

+/- Qua 1 năm-55.49%

+/- Niêm yết-17.04%

Cao nhất 52 tuần (21/01/2019)*22,468

Thấp nhất 52 tuần (13/01/2020)*9,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)133

KLGD/Ngày (1 tháng)2,414

KLGD/Ngày (1 quý)5,425

KLGD/Ngày (1 năm)6,731

Nhiều nhất 52 tuần (25/10/2019)*66,400

Ít nhất 52 tuần (09/04/2019)*6