CTCP Đầu tư Đức Trung (UPCoM: DTI)

Duc Trung Investment JSC

10,000

(%)
14/08/2020 15:02

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD

Vốn hóa115

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,500

Thấp 52T9,600

KLBQ 52T8,299

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*95

P/E105.26

F P/E96.02

BVPS10,102

P/B0.99

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DTI: BDT DSP OIL PPH
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Đức Trung