CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)

Refrigeration Electrical Engineering Corporation

36,000

(%)
06/12/2019 15:00

Mở cửa36,050

Cao nhất36,300

Thấp nhất35,950

KLGD369,340

Vốn hóa11,162

Dư mua17,520

Dư bán26,500

Cao 52T 39,700

Thấp 52T28,300

KLBQ 52T673,812

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,754

P/E6.26

F P/E7.62

BVPS34,116

P/B1.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng REE: FPT HPG VNM MBB MWG
Trending: VNM (28.023) - HPG (23.215) - FLC (19.663) - MSN (19.149) - MWG (18.819)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ Điện Lạnh