CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)

Refrigeration Electrical Engineering Corporation

36,250

250 (+0.69%)
09/12/2019 15:00

Mở cửa36,300

Cao nhất36,800

Thấp nhất36,000

KLGD547,550

Vốn hóa11,239

Dư mua56,860

Dư bán13,700

Cao 52T 39,700

Thấp 52T28,300

KLBQ 52T676,542

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,754

P/E6.26

F P/E7.62

BVPS34,116

P/B1.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng REE: FPT HPG VNM MBB PPC
Trending: VNM (28.104) - HPG (23.364) - FLC (19.733) - MSN (19.606) - MWG (18.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ Điện Lạnh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.28%

+/- Qua 1 tháng-4.86%

+/- Qua 1 quý+1.97%

+/- Qua 1 năm+14.48%

+/- Niêm yết+3,332.77%

Cao nhất 52 tuần (26/09/2019)*39,650

Thấp nhất 52 tuần (04/01/2019)*28,293

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)469,127

KLGD/Ngày (1 tháng)678,056

KLGD/Ngày (1 quý)900,404

KLGD/Ngày (1 năm)676,542

Nhiều nhất 52 tuần (15/08/2019)*3,898,270

Ít nhất 52 tuần (20/12/2018)*82,820