CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)

Refrigeration Electrical Engineering Corporation

37,000

-300 (-0.80%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa37,500

Cao nhất37,500

Thấp nhất36,600

KLGD973,340

Vốn hóa11,472

Dư mua61,230

Dư bán18,100

Cao 52T 39,700

Thấp 52T31,000

KLBQ 52T728,310

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,754

P/E6.48

F P/E7.89

BVPS34,116

P/B1.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng REE: FPT HPG MBB VNM MWG
Trending: HPG (10.712) - VNM (9.122) - FPT (8.648) - MBB (8.199) - MWG (7.886)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ Điện Lạnh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.80%

+/- Qua 1 tháng+3.06%

+/- Qua 1 quý+1.09%

+/- Qua 1 năm+18.45%

+/- Niêm yết+3,403.79%

Cao nhất 52 tuần (26/09/2019)*39,650

Thấp nhất 52 tuần (07/05/2019)*30,950

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)973,340

KLGD/Ngày (1 tháng)700,079

KLGD/Ngày (1 quý)697,851

KLGD/Ngày (1 năm)730,270

Nhiều nhất 52 tuần (15/08/2019)*3,898,270

Ít nhất 52 tuần (19/04/2019)*128,450