CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)

Refrigeration Electrical Engineering Corporation

37,000

-300 (-0.80%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa37,500

Cao nhất37,500

Thấp nhất36,600

KLGD973,340

Vốn hóa11,472

Dư mua61,230

Dư bán18,100

Cao 52T 39,700

Thấp 52T31,000

KLBQ 52T726,406

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,754

P/E6.48

F P/E7.89

BVPS34,116

P/B1.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng REE: FPT HPG VNM MBB PNJ
Trending: HPG (17.936) - VCB (14.695) - CTG (14.659) - MBB (14.205) - VNM (14.044)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ Điện Lạnh