CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)

Refrigeration Electrical Engineering Corporation

34,100

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa10,573

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 37,800

Thấp 52T27,300

KLBQ 52T741,547

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,286

P/E6.45

F P/E7.22

BVPS36,069

P/B0.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng REE: HPG FPT VNM MBB MWG
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ Điện Lạnh