CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)

Refrigeration Electrical Engineering Corporation

34,250

600 (+1.78%)
25/02/2020 15:00

Mở cửa33,100

Cao nhất34,400

Thấp nhất33,100

KLGD641,090

Vốn hóa10,619

Dư mua12,540

Dư bán33,330

Cao 52T 39,700

Thấp 52T31,000

KLBQ 52T739,685

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,286

P/E6.37

F P/E7.12

BVPS35,805

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng REE: FPT VNM HPG MBB PNJ
Trending: VNM (32.861) - CTG (26.858) - HPG (25.120) - MBB (24.801) - ROS (23.610)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ Điện Lạnh