CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)

Refrigeration Electrical Engineering Corporation

33,700

(%)
04/08/2020 15:00

Mở cửa33,800

Cao nhất33,950

Thấp nhất33,450

KLGD346,460

Vốn hóa10,449

Dư mua9,150

Dư bán35,650

Cao 52T 37,800

Thấp 52T27,300

KLBQ 52T742,892

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,286

P/E6.38

F P/E7.13

BVPS36,069

P/B0.93

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng REE: HPG FPT VNM MBB MWG
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ Điện Lạnh