Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD)

PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation

9,800

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa4,127

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 18,700

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T3,478,456

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*304

P/E32.24

F P/E8.26

BVPS33,316

P/B0.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVD: PVS HVN POW HPG GAS
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí