Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD)

PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation

9,800

340 (+3.59%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa9,460

Cao nhất9,890

Thấp nhất9,420

KLGD4,144,460

Vốn hóa4,127

Dư mua61,910

Dư bán106,450

Cao 52T 18,700

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T3,478,456

NN mua15,110

% NN sở hữu11.78

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*304

P/E31.12

F P/E7.98

BVPS33,316

P/B0.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVD: PVS POW HVN HPG GAS
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+10.11%

+/- Qua 1 tháng-3.92%

+/- Qua 1 quý+3.05%

+/- Qua 1 năm-39.13%

+/- Niêm yết-57.45%

Cao nhất 52 tuần (30/08/2019)*18,650

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*6,750

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,352,938

KLGD/Ngày (1 tháng)2,934,580

KLGD/Ngày (1 quý)4,724,256

KLGD/Ngày (1 năm)3,470,855

Nhiều nhất 52 tuần (07/04/2020)*14,124,290

Ít nhất 52 tuần (17/10/2019)*559,690