Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD)

PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation

14,950

150 (+1.01%)
22/01/2020 11:29

Mở cửa14,800

Cao nhất15,100

Thấp nhất14,750

KLGD1,342,990

Vốn hóa6,296

Dư mua365,220

Dư bán243,150

Cao 52T 19,400

Thấp 52T14,100

KLBQ 52T2,602,892

NN mua34,690

% NN sở hữu18.73

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*396

P/E37.37

F P/E12.48

BVPS32,956

P/B0.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVD: PVS CTG ROS HPG POW
Trending: HPG (25.302) - CTG (23.343) - VCB (19.320) - MBB (19.317) - VNM (18.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.70%

+/- Qua 1 tháng-1.32%

+/- Qua 1 quý-8.56%

+/- Qua 1 năm+6.24%

+/- Niêm yết-35.09%

Cao nhất 52 tuần (20/05/2019)*19,428

Thấp nhất 52 tuần (22/01/2019)*14,163

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,089,958

KLGD/Ngày (1 tháng)2,378,151

KLGD/Ngày (1 quý)1,898,046

KLGD/Ngày (1 năm)2,604,508

Nhiều nhất 52 tuần (23/05/2019)*10,717,190

Ít nhất 52 tuần (17/10/2019)*559,690